MYSTERIET SJØVÆRNSPENDELEN ER LØST

Sjøværnspendelen. (Foto: Bruun-Rasmussen)

Den 22. januar 2016 publiserte matslinder.no artikkelen ”Jørn Utzon og den problematiske Sjøværnspendelen”. Målet med artikkelen var å motbevise at Jørn Utzon tegnet den kjente lampen. Diskusjonen hadde for øvrig pågått i Danmark i flere år uten at noen klart å bevise noe som helst.

Sjøværnspendelen. (Foto: Bukowskis)
Sjøværnspendelen. (Foto: Bukowskis)

Vår artikkel beviste etter å ha fremlagt en rekke beviser at Jørn Utzon ikke tegnet Sjøværnspendelen. Dessverre, til vår frustrasjon, klarte vi ikke å finne frem til hvem som var designeren bak lampen. Men skam den som gir seg.

Store Søværn – 74422. Produsert av Nordisk Solar.
Store Søværn – 74422. Produsert av Nordisk Solar.

I går fikk vi tilsendt en belysningskatalog fra Finn Lunde. Den norske bedriften hadde agentur for flere belysningsprodusenter, deriblant Nordisk Solar. På side 48 oppdaget vi et bilde av Sjøværnspendelen. Her også med modellnummer ”P. 257”. Men det som overrasket oss mest var at i denne katalogen var designeren oppført – Thue Christensen.

Sjøværnspendelen ble tegnet av Thue Christensen. Her avbildet i en Finn Lunde belysningskatalog fra 1965.
Sjøværnspendelen ble tegnet av Thue Christensen. Her avbildet i en Finn Lunde belysningskatalog fra 1965.

Thue Christensen er for oss en ukjent dansk designer. Da vi søkte etter hans navn var det lite å finne. Den eneste håndfaste informasjonen vi fant var en annen lampe som han tegnet for Nordisk Solar. Pendellampen med produktnummer 74126 er satt sammen av en rekke lameller og skiller seg drastisk fra Sjøværnspendelen. Det hadde for øvrig vært spennende om det nå blir mulig å finne ut om Thue Christensen også tegnet ”Store Søværn – 74422”.

Thue Christensen. Pendellampe. Produktnummer: 74126. Produsert av Nordisk Solar.
Thue Christensen. Pendellampe. Produktnummer: 74126. Produsert av Nordisk Solar.

Auksjonshus som Bruun-Rasmussen, Lauritz.com og Bukowskis har ved flere anledninger solgt Sjøværnspendelen. Nå kan de spre denne nye informasjonen som de gjort ved tidligere feilattribueringer. Og hvem vet, kanskje de kan bidra med å kaste lys over Thue Christensens designvirksomhet.


©Mats Linder / matslinder.no