INGER WAAGE

Inger Waage (Foto: Stavangerflint ved Figgjo Museum)
Inger Waage (Foto: Stavangerflint ved Figgjo Museum)

Inger Waage (1923-1995) regnes av mange som en fargeklatt innen det norske brukskunstnermiljøet i tiårene etter andre verdenskrig. Hun ble ansatt på Stavangerflint som kunstnerisk leder ved den nyetablerte brukskunstavdelingen i 1953. Etter hvert ble den bare kalt I.W.-avdelingen. Der tegnet Waage dekorer som ble utført for hånd av assistenter. Størst spredning fikk hennes dekorer til bedriftens serieproduserte servisegods. Blant disse finner vi den populære dekoren Bambus (1958) som ble laget til Eystein Sandnes servise Utstein. En annen suksess var dekoren Mesterkokken fra rundt 1960. Waage tegnet flere barneservisedekorer og svært mange reklame- og suvenirmotiver. De siste årene er Waages design blitt møtt med sterkt økende interesse blant samlere og museer.


Utdannelse:

1942/43 – Stavanger Tegneskole

1946 – Statens Håndverks- og Kunstindustriskole


©Mats Linder / matslinder.no